ANTIGONA@arbez.cz

Funkce  :   Agent pro krizové situace


první ČLENKA sfk Zebra

obhájkyně pravopisné češtiny
a utlačovaných regionů,
krotitelka divé zvěře (Hobita)
a vzorná ufonobijkyně.

  

Navíc je nadmíru inteligentní
čehož důkazem je sám holý fakt,
že brzy rozpoznala hodnotu sfk Zebra
a rozhodla se vstoupit mezi nás.

Antigona nezkazí žádnou legraci,
jakoby netrpěla ženskými neřestmi.

Antigona pomáhá v krizových situacích
a dodává optimismu zhrouceným.

Antigona je naší korunní tlumočnicí,
pro případ, že by nás přepadli francouzští fanové.